Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MI1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Come Out Để Tìm Việc?
Lượt xem: 2073

Tìm việc đối với người bình thường đã khó, vậy đối với cộng đồng LGBT có thật sự dễ dàng và đâu là cơ hội cho họ..?