Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MI1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Từ Bỏ Quyền Có Con Để Có Quyền Hạnh Phúc
Lượt xem: 1140

Là LGBT thì không muốn có con là không đúng, chỉ là họ từ bỏ quyền có con để chọn quyền sống chính bản thân mình, quyền được hạnh phúc.